Het andere pad van Antigone – L’autre voie d’Antigone

Het andere pad van Antigone – L’autre voie d’Antigone

Biodanza atelier – Atelier de Biodanza

Sophocles’ toneelstuk, Antigone, vertelt het verhaal van een vrouw die de wetten van de staat in vraag stelt, om de wetten van de natuur te volgen. De levensvraagstukken die in het stuk aan de orde komen, zijn vandaag de dag nog even belangrijk als bijna tweeënhalf duizend jaar geleden.

Vanuit welke gewaarwordingen beginnen je acties? Hoe weet je  wat voor jou juist is?

In Sophocles’ versie, betaalt Antigone met haar leven voor de keuze die ze gemaakt heeft.

Maar andere oude geschriften laten ons zien dat Antigone deze dualiteit overstijgt door te dansen en dat ze met  creativiteit liefdevol haar leven in handen neemt.

Dit Biodanza atelier biedt de mogelijkheid om je antwoorden vorm te geven vanuit je gewaarwordingen en vanuit de kracht  van deze eeuwenoude mythe.

Begeleid door Inge Struyf,
Biodanza docent en co-directrice van de Vlaamse Biodanzaschool

Deze workshop staat open voor iedereen met minstens 1 jaar  ervaring in een wekelijkse Biodanza groep.

Wanneer?

Van vrijdag 20 augustus (18u) tot zondag 22 augustus 2021 (18u)

Programma

5 vivencias

gezellig samen zijn – rond het vuur – stille avondwandeling …

Waar?

Te midden van het Pajottenland, in Lennik (B)

Het Verblijf

Verblijf en maaltijden

In prachtige 2 of 3 persoonskamers

Het ontbijt en de maaltijden verzorgen we samen in de gezellige eetkeuken, de tuin ontvangt ons om samen te eten en het leven verder te vieren.

Prijs

230€ – 210€ (voor (ex)studenten van de Vlaamse Biodanzaschool) – verblijf inbegrepen

Op het moment van inschrijven betaal je een voorschot van 130 €. Wanneer je annuleert na 21 juli 2021, is je voorschot verloren. Je mag het wel aan iemand anders overdragen. Wanneer je binnen minder dan 1 week voor de aanvang van het atelier annuleert, betaal je het volledige bedrag.

Inschrijven

Inlichtingen: 0032 (0)473 32 2943 of per mail

Inschrijven doe je per mail: inge@bewegingskracht.be – nadat  je bevestiging krijgt dat er plaats is, kan je het voorschot van 130€ overmaken op rekeningnummer  IBAN: BE43 9731 6672 0301 – BIC: ARSPBE22 op naam van Inge Struyf

La pièce de Sophocle, Antigone, raconte l’histoire d’une femme qui remet en question les lois de l’état afin de suivre les lois de la nature. Les questions de vie abordées dans la pièce sont aussi importantes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a près de deux mille cinq cents ans.

De quelles sensations partent tes actions ? Comment élaborer ce qui est juste ?

Dans la version de Sophocle, Antigone paie de sa vie le choix qu’elle a fait.

Mais d’autres écrits anciens nous montrent qu’Antigone transcende cette dualité en dansant et elle prend amoureusement sa vie en main par la créativité.

La Biodanza offre la possibilité d’élaborer tes réponses à  partir de tes sensations et de la  puissance de ce mythe ancestral.

Animé par Inge Struyf,  facilitatrice – didacte de Biodanza et co-directrice de l’école flamande de Biodanza

Cet atelier est ouvert à toute personne ayant au moins 1 ans d’expérience en groupe hebdomadaire de Biodanza.

Quand ?

Du vendredi 20 août (18h) au dimanche 22 août 2021 (18h)

Programme
5 vivencias

Partages conviviales – autour du feu – promenade silencieuse le soir …

 

Lieu

Au cœur du Pajottenland, à Lennik (B)

Het Verblijf

Hébergement et repas

Dans de magnifiques chambres de 2 ou 3 personnes

Le petit-déjeuner et les repas sont préparés ensemble dans la cuisine accueillante et le jardin nous accueille pour manger ensemble et pour célébrer la vie encore plus.

Prix

230€ – 210€ (pour les (ex)étudiant@s de l’école flamande de Biodanza) – hébergement inclus

Au moment de l’inscription, merci de payer l’ accompte de 130€. Si vous annulez après le 21 juillet 2021, l’ accompte sera perdu. Toutefois, tu peux le transférer à quelqu’un d’autre. Si tu annules moins d’une semaine avant le début de l’atelier, le montant total sera demandé.

Inscription

Renseignements : 0032 (0)473 32 2943 ou par mail

les inscriptions se passent par mail : inge@bewegingskracht.be – après avoir reçu la confirmation qu’il y a de la place, vous pouvez transférer l’acompte de 130€ sur le compte IBAN : BE43 9731 6672 0301 – BIC : ARSPBE22 au nom de Inge Struyf

 

 

Labyrint: Wilma Koolstra