De erotiek van het goede

De media overstelpen ons met informatie die winst oplevert voor de adverteerders maar die onze ziel vaak vult met afval. De dag dat we geen feiten van mishandeling tegenkomen, geïllustreerd met beelden of video’s zijn zeldzaam.

We hebben een cultuur geërfd waarin liefde, affectie en lichamelijk contact gemarginaliseerd zijn, als waardeloos en zelfs als gevaarlijk beschouwd worden. We hebben ze vervangen door abstracte waarden die niet tastbaar zijn:
zoals prestige, sociale status en macht, dingen die nooit echte voldoening geven.

Er is nochtans een mysterieuze kracht in het “goede doen” ; die is in staat poorten te openen en veranderingen te weeg te brengen die op het eerste zicht onmogelijk leken. En het beste van dit alles, er gaat een diepgaande aantrekkingskracht vanuit, die veel verder reikt dan de pseudo-erotiek gebaseerd op macht, op sociale gebruiken of op de woestijn van verplichtingen.

Passie, engagement en verantwoordelijkheid voor de anderen ontstaat uit verlangen en dit krijgen we mee met de “hardware” van onze soort.

Primaten bijvoorbeeld, vertonen vormen van elkaar goed behandelen onder de vorm van fysiek contact, ontluizing en ander sociaal gedrag. Ook de mensheid ontwikkelt vaardigheden die fundamenteel zullen zijn voor haar overleving.

Door zijn verhalend vermogen is de mens in staat het spectrum van mogelijke gedragingen te vergroten van de meest verschrikkelijke en verbeeldbare mishandeling tot de meest subtiele vormen van zorg en tederheid.

Onze identiteit maakt een crisis door, en vaak kijken we buiten onszelf naar een verkeerde weg van transcendentie. Zo vragen we “wie ben ik” aan de wetenschap, aan de godsdienst en aan de politiek. Maar buiten onszelf is er niets dat ons dat antwoord kan geven. Onze identiteit zit in de eigenschappen van ons wezen en die komen tot uiting in de affectieve ontmoeting met de ander. Het is een beweging waarin we de kracht van de oorspronkelijke liefde vinden.

Als we kiezen voor daden die erop gericht zijn eerlijk en mild te zijn en ophouden met het gebrek hieraan te compenseren, kan ons innerlijke vreugde en voldoening overkomen.

Wanneer we aandachtig naar de meest aantrekkelijke personen kijken die we kennen, zulle we merken dat ongeacht hun uiterlijke kenmerken, ze vaak de onweerstaanbare eigenschap hebben zichzelf en anderen met goedheid te behandelen.

En er is goed nieuws: iedereen kan het leren.

Inge Struyf

(Met dank aan teksten van Carlos Garcia en Salvador Casado)