Creative  Embodied Development

Een ontwikkelingsweg die naar nieuwe inzichten leidt vanuit een intens gevoel
van waardigheid en vanuit een diep verlangen naar authentieke verbinding met jezelf en met je omgeving.

Woorden zijn relatief, lichamelijke gewaarwordingen liegen niet, ze zijn het fundament waarop je kan bouwen. Of je het nu danstherapie wil noemen of  danscoaching  mag je helemaal zelf kiezen.

Hier gaan we samen dansend op ontdekking naar jouw fundamenten, die van jezelf of die van je team, we gaan uit van jouw vraag. Die kan bijvoorbeeld zijn:

– Waar verlang ik naar? Wat is ons doel?

– Wat houdt me tegen om te doen wie ik ben?

– Hoe breng ik eenheid in wat ik voel, denk (geloof) en doe?

Biocentric Embodied Development