Biodanza driedaagse zomerworkshop in Lennik van 19/8 tot 21/8/2022

Je intimiteit dansen en vlechten in poëzie.

een driedaagse workshop Biodanza om samen te bewegen, te schrijven, te genieten!

 

Het transformatieproces in Biodanza stelt ons in staat de oorspronkelijke essentie van onze identiteit te ontdoen van overbodige programmering en laat het echte en unieke deel groeien.

Intimiteit is een staat van genade waarin we innige nabijheid ervaren met al wat leeft, met onszelf, met de Ander: met  de natuur, met muziek … .  “Het nest is een vrucht die opzwelt, de eigen grenzen verleggend.” Gaston Bachelard, in Poetica van de ruimte

We herwinnen de intimiteit,  het diepe Zelf, het archetype van het nest herleeft in ons. Het nest is een vlechtwerk waarin we vrij in en uit mogen bewegen! Er is  ruimte voor bescherming koestering, vertrouwdheid, behaaglijkheid, en ook voor intens dromen, scheppen, en genieten: om te leven

Leven is dan een intieme daad zich steeds afstemmend op ritme, melodie en harmonie , ontsnappend aan elk vooropgesteld symbool of interpretatie. We verkleinen met elke beweging de afstand tussen muziek en beweging. De muziek worden is een gewaarwording van intimiteit ontwikkelen tussen al onze innerlijke en de uiterlijke resonanties.

Vanuit die vivencias concretiseren we dan onze gewaarwordingen in poëzie. We verruimen ons bewustzijn met het schrijven en voordragen van onze gedichten.

“Vind de plek die van je houdt

Raak niet gewend aan het leven in de stad.  

Vind de plek die van je houdt.

Ontvang het aanbod van zon en schaduw,

de geheime steen die op je heeft gewacht.  

Zoek de boom die je zijn groene aanwezigheid,

zijn draai en zijn kracht geeft.  

Verlaat jezelf in die kleine ruimte zonder grenzen.

Ga buiten de tijd terug naar het gouden hologram.

Vind je vrijheid daar uit. “    

Rolando Toro Araneda, grondlegger van Biodanza, in De Unieke Noot

Plaats: Het verblijf

Prijs:

Twee overnachtingen in 2 of 3 persoonskamers inbegrepen: 320 €

Early Birds (inschrijven en betaling voor 31 mei 2022): 285 €

studenten Vlaamse Biodanzaschool (inschrijven en betaling voor 31 mei 2022):  275 €

Je bent ingeschreven na betaling van de helft van het bedrag op rekeningnummer BE06 9731 7276 5522 (nieuw rekeningnummer) met de vermelding “Intimiteit”.

De andere helft mag je uiterlijk 15 juli betalen. Mocht je onverwacht niet kunnen deelnemen, kan je je inschrijving aan een andere persoon overdragen.

 

Koffie, thee, fruit en koekjes inbegrepen. Voor de maaltijden delen we het lekkers dat ieder van ons meebrengt. In de gezellige eetkeuken is alles voorzien om voedsel koel te bewaren en op te warmen. We kunnen ook in de tuin eten, onder de tent, of onder de feestelijke lichtslingers als het donker wordt!

Voor praktische en inhoudelijke vragen en om in te schrijven:

inge@bewegingskracht.be

 

 

 

 

 

 

Biodanza workshop – “Van man tot mannen” – (25) – 26 – 27 februari 2022

 

– door mannen en voor mannen
– simultaan vertaling naar het Nederlands (eventueel Spaans en/of Engels)
– zonder of met (Bio)danza ervaring
“We hebben het nodig elkaar te ontmoeten, en de voorouderlijke rite van een cirkel van mannen die elkaar steunen om het Leven te bevragen en heruit te vinden. : nest en uitvliegen, betovering en trouw; actie en wijsheid, kracht en geweld; de mysteries van de liefde, wedijver en broederschap; erfenis – overlevering – inwijding…
Nog meer vandaag, in deze bijzondere periode, is het zinvol elkaar te vinden, elkaar te steunen.
Ik geloof in broederschap als het knooppunt én het expansiepunt van onze mannelijkheid, van onze dromen in dit leven en van al onze liefdes.
Een broederschap om in dans, met woorden, in kleine gewone handelingen en door specifieke rituelen samen te scheppen.
Mannelijke tederheid omarmen, verzoenen, mannelijke kracht omarmen en uitstralen, je plaats innemen, de schoonheid van het mannelijke omarmen, delen.
Man zijn en ervan houden!
Dit is een uitnodiging om een geïncarneerde dialoog aan te gaan met de mannen die ons vormen en bewegen: de Zoon, de Broeder, de Vader; en ook de Priester, de Minnaar, de Krijger en de Vriend; de Vagebond, de Dichter en de Boer; de Jager en de Schilder, de Danser.
Sinds meer dan 15 jaar bied ik deze workshop aan als voorstel om de evolutie van onze mannelijkheid uit te drukken.
Ik richt me tot alle mannen, met of zonder ervaring met Biodanza, die elke dag opnieuw de vreugde van een sterke en liefdevolle mannelijke identiteit uitvinden, of die op zoek zijn naar de inspiratie en de moed om op weg te gaan. “
Guillaume Husson, Directeur van Ecole Collaborative de Biodanza en Occitanie – Toulouse
Van vrijdag 25 februari (20u) tot zondag 27 februari 17u.
Prijs: 250€, overnachting inbegrepen
Inschrijven:
– inge@bewegingskracht.be
– bevestiging door overschrijving van 125€ voorschot op BE43 9731 6672 0301 met vermelding ” Van man tot mannen” – 2022

Op weg naar een andere samenleving

Op weg naar een andere samenleving

Hoe kan muziek, woord en dans bijdragen aan onze ontwikkeling

om zo individueel en collectief trauma te voorkomen of te helen?

 

een vleugje theorie en veel praktijk om op interactieve manier kennis te maken met Biodanza

20 juni van 15u tot 18u

plaats: https://welenhoeck.be/

om het lokale project te steunen kan je ter plaatse lekkere biodrankjes kopen of een financiële bijdrage storten

of

4   juli van 15u tot 18u

 

maximum 15 personen (bij meer inschrijvingen of  mooi weer wijken we uit)

Je mag iets lekkers en gezond mee brengen om te delen in de pauze

 

Vrije bijdrage, met een richtprijs van 5€/persoon

 

(voorlopig) Adres op 4 juli: Laaglandlaan 97, 2170 Merksem

Inschrijven voor beide dagen verplicht: inge@bewegingskracht.be

 

 

Biodanza en Hoogbegaafdheid – Biodanza and Gifted People

Hoe kan Biodanza specifiek bijdragen aan de ontwikkeling van het potentiëel van hoogbegaafden,

en zo trauma voorkomen of helen?

Op 19 juni (18u 19u30) bied ik een online seminar aan over Biodanza en (Hoog)Begaafdheid in het Engels, georganiseerd door Paola Biodanza, in het kader van het Biodanza Skillsharing Project. Er is geen vertaling voorzien. Je kan  gratis deelnemen.
Stuur een mailtje naar inge@bewegingskracht.be

How can Biodanza specifically contribute to the development of the potential of gifted people,

and thus prevent or heal trauma?

On the 19 of June (6pm – Brussels time/ 5pm London time) I will offer an online seminar on Biodanza and Giftedness in English, organised by Paola Biodanza as part of the Biodanza Skillsharing Project. There will be no translation. You can participate for free.

Please mail to inge@bewegingskracht.be

 

Het andere pad van Antigone – L’autre voie d’Antigone

Het andere pad van Antigone

L’autre voie d’Antigone – The other path of Antigone

Biodanza atelier – Atelier de Biodanza (voir plus bas) – Biodanza workshop (see below)

 

Sophocles’ toneelstuk, Antigone, vertelt het verhaal van een vrouw die de wetten van de staat in vraag stelt, om de wetten van de natuur te volgen. De levensvraagstukken die in het stuk aan de orde komen, zijn vandaag de dag nog even belangrijk als bijna tweeënhalf duizend jaar geleden.

Vanuit welke gewaarwordingen beginnen je acties? Hoe weet je  wat voor jou juist is?

In Sophocles’ versie, betaalt Antigone met haar leven voor de keuze die ze gemaakt heeft.

Maar andere oude geschriften laten ons zien dat Antigone deze dualiteit overstijgt door te dansen en dat ze met  creativiteit liefdevol haar leven in handen neemt.

Dit Biodanza atelier biedt de mogelijkheid om je antwoorden vorm te geven vanuit je gewaarwordingen en vanuit de kracht  van deze eeuwenoude mythe.

Begeleid door Inge Struyf,
Biodanza docent en co-directrice van de Vlaamse Biodanzaschool

Deze workshop staat open voor iedereen met minstens 1 jaar  ervaring in een wekelijkse Biodanza groep.                                                         (Neem bij twijfel contact op)

Wanneer?

Van vrijdag 20 augustus (18u) tot zondag 22 augustus 2021 (18u)

Programma

5 vivencias

gezellig samen zijn – rond het vuur – stille avondwandeling …

Waar?

Te midden van het Pajottenland, in Lennik (B)

Het Verblijf

Verblijf en maaltijden

In prachtige 2 of 3 persoonskamers

Het ontbijt en de maaltijden verzorgen we samen in de gezellige eetkeuken, de tuin ontvangt ons om samen te eten en het leven verder te vieren.

Prijs

230€ – 210€ (voor (ex)studenten van de Vlaamse Biodanzaschool) – verblijf inbegrepen

Op het moment van inschrijven betaal je een voorschot van 130 €. Wanneer je annuleert na 21 juli 2021, is je voorschot verloren. Je mag het wel aan iemand anders overdragen. Wanneer je binnen minder dan 1 week voor de aanvang van het atelier annuleert, betaal je het volledige bedrag.

Inschrijven

Inlichtingen: 0032 (0)473 32 2943 of per mail

Inschrijven doe je per mail: inge@bewegingskracht.be – nadat  je bevestiging krijgt dat er plaats is, kan je het voorschot van 130€ overmaken op rekeningnummer  IBAN: BE43 9731 6672 0301 – BIC: ARSPBE22 op naam van Inge Struyf

La pièce de Sophocle, Antigone, raconte l’histoire d’une femme qui remet en question les lois de l’état afin de suivre les lois de la nature. Les questions de vie abordées dans la pièce sont aussi importantes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a près de deux mille cinq cents ans.

De quelles sensations partent tes actions ? Comment élaborer ce qui est juste ?

Dans la version de Sophocle, Antigone paie de sa vie le choix qu’elle a fait.

Mais d’autres écrits anciens nous montrent qu’Antigone transcende cette dualité en dansant et elle prend amoureusement sa vie en main par la créativité.

La Biodanza offre la possibilité d’élaborer tes réponses à  partir de tes sensations et de la  puissance de ce mythe ancestral.

Animé par Inge Struyf,  facilitatrice – didacte de Biodanza et co-directrice de l’école flamande de Biodanza

Cet atelier est ouvert à toute personne ayant au moins 1 ans d’expérience en groupe hebdomadaire de Biodanza.

Quand ?

Du vendredi 20 août (18h) au dimanche 22 août 2021 (18h)

Programme
5 vivencias

Partages conviviales – autour du feu – promenade silencieuse le soir …

 

Lieu

Au cœur du Pajottenland, à Lennik (B)

Het Verblijf

Hébergement et repas

Dans de magnifiques chambres de 2 ou 3 personnes

Le petit-déjeuner et les repas sont préparés ensemble dans la cuisine accueillante et le jardin nous accueille pour manger ensemble et pour célébrer la vie encore plus.

Prix

230€ – 210€ (pour les (ex)étudiant@s de l’école flamande de Biodanza) – hébergement inclus

Au moment de l’inscription, merci de payer l’ accompte de 130€. Si vous annulez après le 21 juillet 2021, l’ accompte sera perdu. Toutefois, tu peux le transférer à quelqu’un d’autre. Si tu annules moins d’une semaine avant le début de l’atelier, le montant total sera demandé.

Inscription

Renseignements : 0032 (0)473 32 2943 ou par mail

les inscriptions se passent par mail : inge@bewegingskracht.be – après avoir reçu la confirmation qu’il y a de la place, vous pouvez transférer l’acompte de 130€ sur le compte IBAN : BE43 9731 6672 0301 – BIC : ARSPBE22 au nom de Inge Struyf

Sophocles’ play, Antigone, tells the story of a woman who questions the laws of the state in order to follow the laws of nature. The questions of life addressed in the play are as important today as they were almost two and a half thousand years ago.

From which sensations do your actions begin? How do you know what is right for you?

In Sophocles’ version, Antigone pays with her life for the choice she has made.

But other ancient writings show us that Antigone transcends this duality by dancing and that with creativity she lovingly takes charge of her life.

This Biodanza workshop offers the possibility to shape your answers from your senses and from the power of this ancient myth.

Guided by Inge Struyf,  Biodanza teacher and co-director of the Flemish Biodanza School

This workshop is open for everybody with at least 1 year experience in a weekly Biodanza group.

When?

From Friday 20 August (18h) till Sunday 22 August 2021 (18h)

Programme

5 vivencias

being together – around the fire – silent evening walk …

Where will you be?

In the heart of the Pajottenland, in Lennik (B)

Het Verblijf

Lodging and meals

In beautiful 2 or 3 persons rooms

Breakfast and meals are taken together in the cosy kitchen, the garden welcomes us to eat together and to continue celebrating life.

Price

230€ – 210€ (for (ex) students of the Flemish Biodance School) – stay included

At the moment of registration you pay an advance of 130€. If you cancel after 21 July 2021, your deposit will be lost. However, you may transfer it to someone else. If you cancel less than 1 week before the workshop starts, you will have to pay the full amount.

Registration

Information: 0032 (0)473 32 2943 or by mail

You can register by e-mail: inge@bewegingskracht.be – After you receive confirmation that there is room for you, you can transfer the advance payment of € 130 to the account IBAN: BE43 9731 6672 0301 – BIC: ARSPBE22 in the name of Inge Struy

 

Labyrint: Wilma Koolstra

 

 

 

 

 

Biodanza for life in de Warmste Week: initiatie voor volwassenen in Merksem

De Biodanzagroep in Merksem en Bewegingskracht nodigen je uit voor een lezing en een initiatie in Biodanza.

Ten voordele van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling provincie Antwerpen,

omdat kinderen het hoogste goed van de mensheid zijn en de toekomst van de wereld in hun handen ligt.

omdat een veilige en inspirerende omgeving essentiële voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van kleine en grotere mensen.

We heten je een warm welkom op donderdag 20 december, afspraak om 19u30!

Vanaf 19u15 staan de deuren open. Inkom: vanaf 10€

Met dank voor de medewerking aan Drukkerij Repro en Campus KVO.