Op weg naar een andere samenleving

Op weg naar een andere samenleving

Hoe kan muziek, woord en dans bijdragen aan onze ontwikkeling

om zo individueel en collectief trauma te voorkomen of te helen?

 

een vleugje theorie en veel praktijk om op interactieve manier kennis te maken met Biodanza

20 juni van 15u tot 18u

plaats: https://welenhoeck.be/

om het lokale project te steunen kan je ter plaatse lekkere biodrankjes kopen of een financiële bijdrage storten

of

4   juli van 15u tot 18u

 

maximum 15 personen (bij meer inschrijvingen of  mooi weer wijken we uit)

Je mag iets lekkers en gezond mee brengen om te delen in de pauze

 

Vrije bijdrage, met een richtprijs van 5€/persoon

 

(voorlopig) Adres op 4 juli: Laaglandlaan 97, 2170 Merksem

Inschrijven voor beide dagen verplicht: inge@bewegingskracht.be

 

 

Biodanza en Hoogbegaafdheid – Biodanza and Gifted People

Hoe kan Biodanza specifiek bijdragen aan de ontwikkeling van het potentiëel van hoogbegaafden,

en zo trauma voorkomen of helen?

Op 19 juni (18u 19u30) bied ik een online seminar aan over Biodanza en (Hoog)Begaafdheid in het Engels, georganiseerd door Paola Biodanza, in het kader van het Biodanza Skillsharing Project. Er is geen vertaling voorzien. Je kan  gratis deelnemen.
Stuur een mailtje naar inge@bewegingskracht.be

How can Biodanza specifically contribute to the development of the potential of gifted people,

and thus prevent or heal trauma?

On the 19 of June (6pm – Brussels time/ 5pm London time) I will offer an online seminar on Biodanza and Giftedness in English, organised by Paola Biodanza as part of the Biodanza Skillsharing Project. There will be no translation. You can participate for free.

Please mail to inge@bewegingskracht.be

 

Het andere pad van Antigone – L’autre voie d’Antigone

Het andere pad van Antigone

L’autre voie d’Antigone – The other path of Antigone

Biodanza atelier – Atelier de Biodanza (voir plus bas) – Biodanza workshop (see below)

 

Sophocles’ toneelstuk, Antigone, vertelt het verhaal van een vrouw die de wetten van de staat in vraag stelt, om de wetten van de natuur te volgen. De levensvraagstukken die in het stuk aan de orde komen, zijn vandaag de dag nog even belangrijk als bijna tweeënhalf duizend jaar geleden.

Vanuit welke gewaarwordingen beginnen je acties? Hoe weet je  wat voor jou juist is?

In Sophocles’ versie, betaalt Antigone met haar leven voor de keuze die ze gemaakt heeft.

Maar andere oude geschriften laten ons zien dat Antigone deze dualiteit overstijgt door te dansen en dat ze met  creativiteit liefdevol haar leven in handen neemt.

Dit Biodanza atelier biedt de mogelijkheid om je antwoorden vorm te geven vanuit je gewaarwordingen en vanuit de kracht  van deze eeuwenoude mythe.

Begeleid door Inge Struyf,
Biodanza docent en co-directrice van de Vlaamse Biodanzaschool

Deze workshop staat open voor iedereen met minstens 1 jaar  ervaring in een wekelijkse Biodanza groep.                                                         (Neem bij twijfel contact op)

Wanneer?

Van vrijdag 20 augustus (18u) tot zondag 22 augustus 2021 (18u)

Programma

5 vivencias

gezellig samen zijn – rond het vuur – stille avondwandeling …

Waar?

Te midden van het Pajottenland, in Lennik (B)

Het Verblijf

Verblijf en maaltijden

In prachtige 2 of 3 persoonskamers

Het ontbijt en de maaltijden verzorgen we samen in de gezellige eetkeuken, de tuin ontvangt ons om samen te eten en het leven verder te vieren.

Prijs

230€ – 210€ (voor (ex)studenten van de Vlaamse Biodanzaschool) – verblijf inbegrepen

Op het moment van inschrijven betaal je een voorschot van 130 €. Wanneer je annuleert na 21 juli 2021, is je voorschot verloren. Je mag het wel aan iemand anders overdragen. Wanneer je binnen minder dan 1 week voor de aanvang van het atelier annuleert, betaal je het volledige bedrag.

Inschrijven

Inlichtingen: 0032 (0)473 32 2943 of per mail

Inschrijven doe je per mail: inge@bewegingskracht.be – nadat  je bevestiging krijgt dat er plaats is, kan je het voorschot van 130€ overmaken op rekeningnummer  IBAN: BE43 9731 6672 0301 – BIC: ARSPBE22 op naam van Inge Struyf

La pièce de Sophocle, Antigone, raconte l’histoire d’une femme qui remet en question les lois de l’état afin de suivre les lois de la nature. Les questions de vie abordées dans la pièce sont aussi importantes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a près de deux mille cinq cents ans.

De quelles sensations partent tes actions ? Comment élaborer ce qui est juste ?

Dans la version de Sophocle, Antigone paie de sa vie le choix qu’elle a fait.

Mais d’autres écrits anciens nous montrent qu’Antigone transcende cette dualité en dansant et elle prend amoureusement sa vie en main par la créativité.

La Biodanza offre la possibilité d’élaborer tes réponses à  partir de tes sensations et de la  puissance de ce mythe ancestral.

Animé par Inge Struyf,  facilitatrice – didacte de Biodanza et co-directrice de l’école flamande de Biodanza

Cet atelier est ouvert à toute personne ayant au moins 1 ans d’expérience en groupe hebdomadaire de Biodanza.

Quand ?

Du vendredi 20 août (18h) au dimanche 22 août 2021 (18h)

Programme
5 vivencias

Partages conviviales – autour du feu – promenade silencieuse le soir …

 

Lieu

Au cœur du Pajottenland, à Lennik (B)

Het Verblijf

Hébergement et repas

Dans de magnifiques chambres de 2 ou 3 personnes

Le petit-déjeuner et les repas sont préparés ensemble dans la cuisine accueillante et le jardin nous accueille pour manger ensemble et pour célébrer la vie encore plus.

Prix

230€ – 210€ (pour les (ex)étudiant@s de l’école flamande de Biodanza) – hébergement inclus

Au moment de l’inscription, merci de payer l’ accompte de 130€. Si vous annulez après le 21 juillet 2021, l’ accompte sera perdu. Toutefois, tu peux le transférer à quelqu’un d’autre. Si tu annules moins d’une semaine avant le début de l’atelier, le montant total sera demandé.

Inscription

Renseignements : 0032 (0)473 32 2943 ou par mail

les inscriptions se passent par mail : inge@bewegingskracht.be – après avoir reçu la confirmation qu’il y a de la place, vous pouvez transférer l’acompte de 130€ sur le compte IBAN : BE43 9731 6672 0301 – BIC : ARSPBE22 au nom de Inge Struyf

Sophocles’ play, Antigone, tells the story of a woman who questions the laws of the state in order to follow the laws of nature. The questions of life addressed in the play are as important today as they were almost two and a half thousand years ago.

From which sensations do your actions begin? How do you know what is right for you?

In Sophocles’ version, Antigone pays with her life for the choice she has made.

But other ancient writings show us that Antigone transcends this duality by dancing and that with creativity she lovingly takes charge of her life.

This Biodanza workshop offers the possibility to shape your answers from your senses and from the power of this ancient myth.

Guided by Inge Struyf,  Biodanza teacher and co-director of the Flemish Biodanza School

This workshop is open for everybody with at least 1 year experience in a weekly Biodanza group.

When?

From Friday 20 August (18h) till Sunday 22 August 2021 (18h)

Programme

5 vivencias

being together – around the fire – silent evening walk …

Where will you be?

In the heart of the Pajottenland, in Lennik (B)

Het Verblijf

Lodging and meals

In beautiful 2 or 3 persons rooms

Breakfast and meals are taken together in the cosy kitchen, the garden welcomes us to eat together and to continue celebrating life.

Price

230€ – 210€ (for (ex) students of the Flemish Biodance School) – stay included

At the moment of registration you pay an advance of 130€. If you cancel after 21 July 2021, your deposit will be lost. However, you may transfer it to someone else. If you cancel less than 1 week before the workshop starts, you will have to pay the full amount.

Registration

Information: 0032 (0)473 32 2943 or by mail

You can register by e-mail: inge@bewegingskracht.be – After you receive confirmation that there is room for you, you can transfer the advance payment of € 130 to the account IBAN: BE43 9731 6672 0301 – BIC: ARSPBE22 in the name of Inge Struy

 

Labyrint: Wilma Koolstra

 

 

 

 

 

De verfrissende werking van creativiteit

Via muziek, dans, woord en andere uitdrukkingsvormen, ontdek je op een speelse manier

hoe je creativiteit kan inzetten, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

Je bent van harte welkom!

di 16-23 juli 2019 van 09:30 tot 12:30

di 20 augustus 2019 van 09:30 tot 12:30

 

Atelier voor Biocentric Creative Embodied Development

Laaglandlaan 97

2170 Merksem

25€/keer –  vooraf inschrijven via contactpagina

Luisteren naar wat je bewegingen je toefluisteren om liefdevol grenzen te stellen

Biodanza verdiepingsdagen

 

 

Je lichaamstaal is een geheel van bewegingen, gebaren en houdingen die het resultaat zijn van je relatie met de wereld om je heen. 70% van je levenshouding druk je uit met je lichaamstaal, maar dit poëtisch uitdrukkingsvermogen is door de eeuwen heen vaak opzij geschoven ten voordele van rationele idealen. Daardoor is je natuurlijk uitdrukkingsvermogen vaak vervormd tot een pantser dat je groei belemmert.

“Als we onze houding tegenover de wereld en tegenover onszelf niet veranderen, zal  onze beweging snel weer het gebruikelijke patroon volgen. Onze lichaamshouding drukt een manier van in het leven staan uit.” 

Rolando Toro Araneda

 

Je krijgt dieper inzicht in je bewegingen zodat je dans en je levenshouding elkaar harmonieus kunnen versterken.  Dan kan je grenzen stellen en dat schept ruimte voor authentieke verbinding en creëert groeikansen.

 

Na inschrijving, word je vrijblijvend uitgenodigd om een intakeformulier in te vullen .

“Biodanza en lichaamslezen” is ontwikkeld door Maité Bernardelle, directrice van de Spaanse Biodanzaschool, Madrid.

 

Praktisch

Zondag 24 februari en 31 maart, welkom vanaf 10u, begin 10u30, afronding 17u30

Deelname: 55€/dag of 95€/2 dagen, over te schrijven op rekening van Bewegingskracht, BE43 9731 6672 0301

Plaats: Zaal Billy, Van Heybeeckstraat 16, 2170 Merksem (Antwerpen) Gratis parkeren – ook bereikbaar met trams 2 en 3 (halte Oude Bareel) en via Park and Ride Keizershoek​, Bredabaan, 2170 Merksem (gps-adres: Fortsteenweg Merksem)

Meebrengen: water, een dekentje, en een gerecht om te delen

Hartelijk welkom!

Inschrijven doe je hier

 

Biodanza for life in de Warmste Week: initiatie voor volwassenen in Merksem

De Biodanzagroep in Merksem en Bewegingskracht nodigen je uit voor een lezing en een initiatie in Biodanza.

Ten voordele van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling provincie Antwerpen,

omdat kinderen het hoogste goed van de mensheid zijn en de toekomst van de wereld in hun handen ligt.

omdat een veilige en inspirerende omgeving essentiële voorwaarden zijn voor de ontwikkeling van kleine en grotere mensen.

We heten je een warm welkom op donderdag 20 december, afspraak om 19u30!

Vanaf 19u15 staan de deuren open. Inkom: vanaf 10€

Met dank voor de medewerking aan Drukkerij Repro en Campus KVO.

Kiezen voor veerkracht, leven vanuit je essentie.

De verbinding met je emoties dankzij het samen dansen, doet je groeien, meer mens worden. Daarmee doe je niet alleen jezelf  deugd, maar ook de mensen in je omgeving: vrienden, familie, partner en collega’s. En vooral ook de kinderen en jongeren in je omgeving!

Hoewel we als het ware geboren worden in een bad van woorden, is de eerste kennis die we op doen over de wereld, niet  via het woord, het is de kennis die we opdoen doorheen dans. Dans is intiem verbonden met wie we in wezen zijn, dans vertelt je waarnaar je in essentie verlangt.

Vandaar het belang om dans en affectieve ontwikkeling een fundamentele plaats te geven in elk  transformatieproces, zowel individueel als in organisaties. Transformatieprocessen raken het geheel van ons wezen, en zijn pas duurzaam als we  met vreugde en bewustzijn mee bewegen met de universele levensstroom. Pas dan kunnen onze hersenen zich ten volle en harmonieus ontwikkelen.

De optimale ontwikkeling van onze cognitieve capaciteiten hangt af van hoe we affectief ontwikkelen. Hoe meer je leert jezelf én de ander intens graag te zien, hoe dichter de keuzes die je in je leven maakt verbonden zijn met je diepste verlangen.

Ja, “graag zien” kan je  leren. Bij ongeveer de helft van de mensen heeft  dat natuurlijk talent zich nog onvoldoende kunnen ontwikkelen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt  dat ons affectieve brein bij de geboorte heel fragiel is en levenslang de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen en zich te versterken.

Nieuwe neuronale, en dus affectieve verbindingen maken,  gaat wel vloeiender voor je 25ste. Ruimte en tijd krijgen om emoties te voelen, te herkennen, te aanvaarden, en te verwerken van jongs af aan is dus  belangrijk.

Maar door intense positieve stimulatie van je  affectieve brein, kan je er op elke leeftijd voor kiezen jezelf en anderen in je  omgeving nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te bieden: veerkracht heet dat!

Die mogelijkheden worden met Biodanza in beweging gezet door direct en liefhebbend  contact met je emoties. Die lichamelijke informatie integreren we dan in een deugddoende beweging: dans in verbinding met jezelf en de ander!

Een herhaalde emotie van welbevinden rijpt tot een gevoel, en uit dat gevoel groeit de oriëntatie die je aan je keuzes geeft. Biodanza beïnvloedt immers ook  onze cognitieve patronen:  vastgeroeste belemmerende ideeën worden weer plastisch zodat er nieuwe inzichten ontstaan.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt eveneens dat Biodanza op non-verbale manier je psychische, emotionele en  sociale capaciteiten, ontwikkelt.

Vooral professionelen uit het onderwijs en uit sociale en medische beroepen kunnen door middel van  Biodanza een meerwaarde aanbieden in hun omgeving.

Met Biodanza beweeg je naar een professioneel en persoonlijk leven in overeenstemming met wie je in essentie bent.

Instromen in de wekelijkse Biodanzales kan elke donderdag! Schrijf nu in

Een lezing organiseren binnen je organisatie over het belang van Biodanza in de ontwikkeling van het affectieve brein? Contacteer me

Wil je hiervoor graag individueel of  in een klein groepje begeleid worden?

Zeg me dat ik OK ben! Lezing over de gevolgen van perfectionisme op de gezondheid.

Donderdag 6 december 2018

Kasteel Bouckenborgh, Bredabaan 555, 2170 Merksem

van 20.15 tot 21.45 uur

De volgende onderwerpen komen aanbod:

– Wat is perfectionisme?
– Hoe ontstaat perfectionisme?
– Wat zijn de gevolgen van perfectionisme voor de gezondheid?
– Hoe kunnen we perfectionisme sterk verminderen?
– Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de coachingmethodes.
– Mogelijkheid tot vragen stellen.

Reserveer hier je plaats.

 

De zwevende trance ervaren: verdiepingsweekend

Een belangrijk deel van het integratieproces in Biodanza is gebaseerd op het aanvoelen van de wetten van het leven. Dit leerproces gebeurt via een verandering en verruiming van het bewustzijn.

Rolando Toro Araneda zegt hierover:

“De ceremonie van de zwevende trance is geen symbolische voorstelling, maar leidt een biologische staat van vernieuwing en reïntegratie in met de biocosmische eenheid door de vivencia. Ze is een directe toegangsweg tot het vitaal onbewuste en tot transcendentie. Ze leidt naar een diepgaande ervaring van evenwicht, vrede en heling.”

Om aan dit verdiepingsweekend deel te nemen is het nodig dat je ervaring hebt met Biodanza en dat je eerst contact met me opneemt.

 

21 – 22 december 2019

 

  • Waar: Het Verblijf, 1750 Sint-Martens-Lennik
  • Onthaal vanaf 9u30, begin om 10u, we ronden af zondag rond 18u.
  • Tijdens de maaltijden genieten we samen van de gerechten die ieder van ons meebrengt.
  • Basisprijs: 160€
  • Voor leerlingen in opleiding: 140€

 

Ja, ik dans mee en schrijf in.

Het bedrag mag je overschrijven naar: Bewegingskracht, Inge Struyf, BE43 9731 6672 0301, met vermelding van de naam en de datum van de verdieping.

Wens je meer informatie?

Van prille tederheid tot bestaanscreativiteit: verdiepingsweekend

Je veelzijdigheid met tederheid aanvaarden en genieten van het hier en nu heelt. De verbinding met je oorspronkelijk potentieel herstelt zich.

Daaruit groeit een vernieuwd bewustzijn, en ontstaat de daadkracht om je leven écht in eigen handen te nemen. Je lichaam reageert hierop met intense vreugde die je diep van binnen voelt, omdat het weet dat je met iets bezig bent waar je je helemaal in terug vindt, iets dat voor jou van waarde is en dat samenhangt met het verwerkelijken van je eigen oorspronkelijk potentieel.

Om aan dit verdiepingsweekend deel te nemen is het nodig dat je ervaring hebt met Biodanza.

Na je inschrijving, word je uitgenodigd om een intakeformulier in te vullen.

27- 28 juli 2019

 

  • Waar: Het Verblijf, 1750 Sint-Martens-Lennik
  • Onthaal vanaf 9u30, begin om 10u, we ronden af zondag rond 18u.
  • Tijdens de maaltijden genieten we samen van de gerechten die ieder van ons meebrengt.
  • Basisprijs: 160€

 

 

Ja, ik dans mee en schrijf in.

Het bedrag mag je overschrijven naar: Bewegingskracht, Inge Struyf, BE43 9731 6672 0301, met vermelding van de naam en de datum van de verdieping.

Wens je meer informatie?